Vaš ESG konzultant

Budite spremni za CSRD uz Simple ESRS

Alat koji pojednostavljuje izvještavanje i transformira vaš pristup održivosti.

Simple ESRS

Zašto trebam softver za ESRS?

Zašto tvrtke trebaju softver za ESRS izvještavanje?

Online platforma tvrtkama omogućava jednostavno, točno i potpuno kreiranje izvještaja usklađenih sa zahtjevima regulative.
Vodeći korisnika kroz sve korake nužne za kreiranje izvještaja, platforma osigurava temeljit i efikasan proces prikupljanja podataka i generiranja ispravnog izvještaja.

ESRS standard sagledava djelovanje tvrtke u širem kontekstu te omogućuje suradnju među dionicima koji sudjeluju u prikupljanju podataka i izradi izvještaja. ESRS softver pomaže tvrtkama da poboljšaju svoje ESG performanse, izgrade povjerenje dionika i postignu održivost u poslovanju.

Budite spremni za CSRD

Simple ESRS - jedini alat koji trebate

Simple ESRS pojednostavljuje prikupljanje, organizaciju i izvještavanje relevantnih ESG pokazatelja poslovanja za tvrtke koje trebaju ili žele unaprijediti održivost svojeg poslovanja.

Vođenje kroz standard

Platforma vodi korisnike kroz proces procjene, uključivanja dionika i prikupljanja podataka, sve do izrade konačnog izvješća.

Pojednostavljen proces izvještavanja

Tumačenjem zahtjeva standarda i savjetima za bolje razumijevanje, platforma smanjuje vrijeme i resurse potrebne za usklađenost s ESRS-om.

Platforma za sve ESG podatke

Platforma pruža sveobuhvatan i centraliziran pristup svim relevantnim informacijama o prošlim i budućim ESG izvještajima. Sustav omogućuje kontinuirani protok informacija, što olakšava suradnju unutar tvrtke i s njezinim partnerima.

Poboljšana usklađenost s regulativom

Uvijek su dostupne nove verzije standarda, čime smanjujete rizik od neusklađenosti i rada na nevažnim temama.

Uspješnije upravljanje rizicima

Platforma pomaže korisnicima pri identifikaciji potencijalnih rizika i poduzimanju mjera za njihovo smanjenje, čime se smanjuje vjerojatnost negativnih posljedica.

Efikasno i upravljivo izvještavanje

Omogućuje delegiranje dijelova izvještavanja na različite organizacijske razine i zaposlenike te automatiziran i transparentan prikaz napretka u prikupljanju podataka i kreiranju izvješća.

Poboljšano povjerenje dioničara i partnera

Sistematičan pristup ESG izvješćima demonstrira posvećenost tvrtke transparentnosti i odgovornosti u ekološkim, društvenim i upravljačkim pitanjima.

Suglasnost s revizijom

Platforma omogućuje suradnju s revizorima koji mogu potvrditi proces izvještavanja, povjerljivost podataka i krajnji izvještaj. Komunikacija se može odvijati putem platforme, čime se pojednostavljuje korigiranje i upravljanje informacijama.

Sve na jednom mjestu

Simple ESRS - intuitivni vodič kroz standarde

Dizajnirana u suradnji sa ekspertima iz područja održivosti, Simple ESRS platforma sadrži sve što tvrtka treba imati kako bi bila usklađena s ESRS standardima od prvog dana.

Osobni ESG konzultant

Dizajnirana u suradnji s konzultantima iz područja održivosti, platforma je pouzdan vodič za osiguranje ESG usklađenosti. Uz svaki zahtjev za objavu ponuđeni su ekspertni savjeti koji pomažu lakšem razumijevanju zahtjeva standarda i oblikovanju odgovora. Na svakom koraku pojednostavljen je i učinkovit proces pripreme izvještaja – od procjene dvostruke značajnosti do odgovaranja na pojedinačne zahtjeve za objavu.

Pojednostavljenje izvještavanja

ESRS predviđa kontinuirane godišnje objave izvještaja o održivom poslovanju. Sve podatke vezane za prošlo i buduće ESG izvještavanje tvrtka ima na jednom mjestu, uz jednostavnu suradnju u prikupljanju informacija unutar tvrtke, od više korisnika i odjela, kao i od svojih partnera.

Učinkovitost u izvještavanju – AI konzultant

Platforma koristi AI tehnologiju za pojednostavljenje regulatornog okvira i pomoć pri odgovaranju. AI konzultant daje sažeto znanje o dijelovima ESRS standarda, dodatna objašnjenja zahtjeva regulative, parafraziranje odgovora i pomoć u bilo kojem trenutku. Komplementaran ekspertskim savjetima, AI konzultant štedi vrijeme, omogućavajući tvrtki da se fokusira na važne teme  – strategiju održivosti.

ESG regulatorni okvir

Direktiva o izvještavanju o korporativnoj održivosti (Corporate Sustainability 
Reporting Directive - CSRD)

Direktiva o izvještavanju o korporativnoj održivosti (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) stupila je na snagu u 2023. godini i donijela obvezu izvještavanja za tvrtke. Za cilj ima osigurati ujednačeno izvještavanje u skladu i okviru EU Taksonomije, putem Europskih standarda za izvještavanje o održivosti (ESRS). ESRS standardi određuju pokazatelje koje tvrtke moraju objaviti, kako bi se moglo procijeniti u kojoj mjeri su njihove djelatnosti održive.Kako bi bile usklađene sa CSRD-om, tvrtke će morati:

Obveznici izvještavanja

2024
2025
2026
2028
Velika EU društva od javnog interesa
Velika društva koja su subjekti od javnog interesa i imaju više od 500 zaposlenika.
Velika EU društva

Ispunjavaju barem 2 od 3 kriterija: 


- ukupna bilanca 20
mil. € ili više


- neto promet 40
mil. € ili više

- u prosjeku 250 i više
zaposlenika tijekom
financijske godine

Mala i srednja poduzeća EU-a

Poduzeće je uvršteno na regulirano tržište EU i ispunjava barem 2 od sljedećih kriterija: 


- neto bilanca 4 mil. €

- neto promet 8 mil. €

- u prosjeku 50
zaposlenika tijekom
financijske godine

Matična društva izvan EU-a

Neto promet od barem 150 mil. € u EU, uz ispunjavanje barem jednog od kriterija: 


- barem 1 podružnica
je društvo u EU

- barem 1 podružnica
ostvaruje promet u iznosu 40 mil. € ili više

Velika EU društva od javnog interesa
Velika društva koja su subjekti od javnog interesa i imaju više od 500 zaposlenika.
2024
Velika EU društva

Ispunjavaju barem 2 od 3 kriterija: 


- ukupna bilanca 20
mil. € ili više

- neto promet 40
mil. € ili više

- u prosjeku 250
zaposlenika tijekom
financijske godine

2025
Mala i srednja poduzeća EU-a

Mora biti uvršteno na regulirano tržište EU-a i ispunjavati 2 od sljedećih kriterija: 


- neto bilanca 4 mil. € ili više

- neto promet 8 mil. € ili više

- u prosjeku 50 zaposlenika tijekom financijske godine

2026
Matična društva izvan EU-a

Neto promet od barem 150 mil. € u EU i ispunjavati 1 od kriterija: 


- barem 1 podružnica je društvo u EU (veliko ili malo SME)


- barem 1 podružnica ima promet veći od 40 mil. €

2028

Kontaktirajte nas

Zakažite prezentaciju Simple ESRS platforme.

Budite korak ispred regulativa s alatom koji ne samo da pojednostavljuje izvještavanje, već i transformira vaš pristup održivosti.

U suradnji s: